Sökning: "tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign.

  1. 1. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Rebecka Segelström; [2022]
    Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

    Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER