Sökning: "tillgång till rättskipning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tillgång till rättskipning.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrättsligt skydd och tillgång till rättskipning för papperslösa arbetare. Rätt till lön, föreningsrätt och diskrimineringsskydd i konflikt med migrationsrättsliga bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Lennerstad; [2013]
  Nyckelord :Arbetsrätt; labour law; papperslös; irreguljär; arbetare; arbetstagare; sanktioner; diskriminering; föreningsrätt; föreningsfrihet; access to justice; tillgång till rättskipning; tillgång till rättsskydd; rätt till lön; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis analyzes whether undocumented workers successfully can assert three labour law rights – the right to remuneration, the right to organize and the right to protection from discrimination – against their employer. The first research problematic concerns the scope of labour law for undocumented workers: "Does the rights apply to undocumented workers, and if so, to what extent and in what way does migration law affect the applicability of the rights of undocumented workers?". LÄS MER