Sökning: "tillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1440 uppsatser innehållade ordet tillhörighet.

 1. 1. “Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”. Unga svenskars uppfattning om eller hur fake news påverkar deras och andras politiska ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lova Jarnerup; Ella Linnér; [2024-03-04]
  Nyckelord :Fake news; politisk tillhörighet; trovärdighet; förtroende; fake news; political stance; credibility; trust;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if or how politically active Swedish youths, 20-30 years, perceive that fake news affects their and others political positions. Fake news is a phenomenon that has grown remarkably in the last few years. LÄS MER

 2. 2. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöpreferenser bland IT-anställda och deras upplevelse av en god företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amal Chennagui; Isabell Ibtissam Chennagui; [2024-02-13]
  Nyckelord :IT anställda; hybridarbete; distansarbete; kontorsarbete; tillhörighet; samarbete; produktivitet och företagskultur;

  Sammanfattning : Sedan Covid-19 utbrottet har distansarbetsmöjligheter fått en ökad popularitet. Denna förändring har skapat ett ökat behov av forskning inom detta område. LÄS MER

 4. 4. "När han skriker är det jobbigt för alla". - En kvalitativ studie som beskriver nio förskollärares uppfattningar av tydliggörande pedagogik som ett inkluderingsverktyg i förskolans lärmiljö utomhus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Axelsson Odinge; Monica Hernod Söderberg; Anna-Carin Rödjegård; [2024-02-01]
  Nyckelord :inkludering; tydliggörande pedagogik; lärmiljö utomhus; specialpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen undersöka nio förskollärares uppfattningar av fenomenet tydliggörande pedagogik som inkluderingsverktyg i lärmiljön utomhus. Studien placerar sig i kontaktytan mellan forskning om inkludering, tillgängliga lärmiljöer utomhus och den praktiska tillämpningen av tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER