Sökning: "tillit ideologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tillit ideologi.

 1. 1. Föräldrapenningen och Försäkringskassan : Hur viktigt är institutionellt förtroende för attityder gentemot offentliga utbetalningar?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Matilda Lind; [2019]
  Nyckelord :föräldrapenningen; försäkringskassan; attityder; tillit; politisk ideologi; stat; institution; trygghetssystem; offentliga utbetalningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig i att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen. Finns det en koppling mellan en av Sveriges mest omtalade myndighet och utbetalningen denna administrerar? Uppsatsen studerar om det finns ett samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityden till föräldrapenningen. LÄS MER

 2. 2. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 3. 3. Nato och det svenska försvaret : En statistisk analys om förhållandet mellan tillit till försvaret och attityder till Nato

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Schotte; [2018]
  Nyckelord :Nato; försvaret; politisk ideologi; tillit; attityder;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. LÄS MER

 4. 4. Den institutionella tillitens betydelse för attityder till mycket hårdare fängelsestraff

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikaela Bramstedt; [2017]
  Nyckelord :Attityder; fängelsestraff; tillit; institution; ideologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Etik i socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva Malm Körkkö; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; dokumentation; etik i socialt arbete; respekt; integritet; rättsäkerhet;

  Sammanfattning : I följande text presenteras sammanfattningen av syftet och sammanfattningen av studien. Syftet med denna studie var att göra en komparativ studie av etik i dokumentation när det gällde den offentliga sektorn och den ideella sektorn; en undersökning som lyftes fram av vilken etisk betydelse dokumentation har när det gäller rättssäkerhet och integritet för den enskilde. LÄS MER