Sökning: "tillit kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden tillit kvantitativ.

 1. 1. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD PÅ NEONATAL INTENSIVVÅRDSAVDELNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Berg; Elisia Westberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; familjeintegrerad omvårdnad; neonatal intensivvårdsavdelning; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal intensivvårdsavdelning vårdas barn som av olika anledningar behöver avancerad vård, exempelvis barn som är födda prematurt. Att vara förälder till ett barn som behöver intensivvård kan ge upphov till känslor av stress, ångest och hjälplöshet. LÄS MER

 2. 2. Hot och risk: Prästens perspektiv : En kvalitativ analys av prästers riskbedömningar ochriskkommunikation inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Grujic; Vera Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Priests; antagonistic threats; riskperception; communication; trust; religion; präster; antagonistiska hot; riskperception; kommunikation; tillit; religion;

  Sammanfattning : This qualitative study examines risk assessment, communication and trust among the Church of Sweden's priests. The implementation is based on eleven semi-structured interviews with priests who are employed in Örebro County. LÄS MER

 3. 3. Klimat, tillit, ansvar : En kvantitativ analys av sambandet mellan miljöengagemang, politisk tillit och klass

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ludvig Berggren; [2024]
  Nyckelord :Miljö; Politisk tillit; Klass; Kapital; Habitus;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom multipel regressionsanalys sambandet mellan miljöengagemang och politisk tillit, med utgångspunkt i enkätdata med urval ur den svenska befolkningen. Miljöengagemang mäts genom generellt intresse för miljön och medlemskap i en miljöorganisation. LÄS MER

 4. 4. Social klass och förtroende för public service : En kvantitativ studie om lågt förtroende för nyhetsrapporteringen i Sveriges Radio och Sveriges Television.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edith Rosenberg; [2024]
  Nyckelord :Public service; förtroende; social klass; Bourdieu; Putnam; LPM.;

  Sammanfattning : Tillgången till opartisk information är av stor vikt för demokratiska samhällen. Där fyller public service-kanalernas nyhetsrapportering en viktig roll. LÄS MER

 5. 5. Den politiserade synen på myndighetssverige : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förtroendet för statliga myndigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :William Lundell; [2024]
  Nyckelord :politisk tillit; tillitsklyfta; myndighetsförtroende; populism; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : This study examines trust in Swedish government agencies based on individuals’ left-right political ideology. Two theories, the Cultural backlash theory and the Economic insecurity thesis, traditionally used to explain the rise of right-wing populist parties, are applied to identify factors influencing trust. LÄS MER