Sökning: "tillit till media"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden tillit till media.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Köpprocessen vid köp av solceller i Sverige : En kartläggning av köpprocessen vid köp av solceller avseende mikroproducenter av el

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Falkenström; Kristine Johansen; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; köpbeteende;

  Sammanfattning : Köpprocessen innebär handlingar en individ utför i processen att erhålla, använda och avyttra ekonomiska varor och tjänster, inklusive beslutsprocesser som föranleder dessa handlingar. Att kartlägga kunders köpprocess skapar möjlighet till ekonomisk tillväxt för företag och kan påvisa var marknadsföring har mest genomslag. LÄS MER

 3. 3. "I samarbete med..." : Ett experiment om tillit och trovärdighet till influencers

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haglund; [2020]
  Nyckelord :Trust; credibility; influencers; recommendations; experiment; Tillit; trovärdighet; influencers; rekommendationer; experiment;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering har inte bara ändrat på sättet som konsumenter söker information om produkter och tjänster. Nu ser vi även hur företag följer trender och anpassar sig för att nå konsumenterna där de befinner sig. LÄS MER

 4. 4. Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Gabrielsen; Sofia Qvarnström; [2019]
  Nyckelord :Trust; Influencers; Influencer marketing; Social media; Brand; Tillit; Influencers; Influencer marketing; Sociala medier; Varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Antikroppar och antirörelser : Varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Johansson; Carolina Sannerblom Vargas; [2019]
  Nyckelord :Parents; Person-centered care; Vaccination refusal; Vaccine scepticism; Immunization programmes; Föräldrar; Personcentrerad vård; Vaccinationsvägran; Vaccinskepsis; Vaccinationsprogram;

  Sammanfattning : Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society that comes with vaccinations is decreasing. LÄS MER