Sökning: "tillit till media"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden tillit till media.

 1. 1. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Ett riggat spel för hjärter dam -En kvalitativ studie om kvinnors tillit och betydelsen av den offentliga debatten omrättsväsendets hantering av sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Forsberg; Olov Sundström; [2021]
  Nyckelord :Trust; unsaftey; women; criminal justice system; norms; sexual crime; Tillit; otrygghet; kvinnor; rättsväsendet; normer; sexualbrott;

  Sammanfattning : How the Swedish criminal justice system deals with sexual crime has been a widely debatedtopic in recent years and the debate uses media as its main stage. State investigations haveexpressed concerns that the way the media portrays the criminal justice system in a negativeway can affect women’s trust in the system. LÄS MER

 3. 3. Farliga kemikalier i barns leksaker : En enkätundersökning om föräldrars riskuppfattning och kännedom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Meijer; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk perception; exposure; health hazard; health effects; Risk; riskperception; exponering; hälsorisk; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Farliga kemikalier kan migrera från leksaker eller andra varor och utgöra en hälsorisk. Eftersom barn är särskilt känsliga för exponering av farliga kemikalier bör de skyddas ytterligare, vilket görs med gällande lagstiftning för leksaker. LÄS MER

 4. 4. Antivaccinationsrörelsens avtryck i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petra Aspenfjäll; [2021]
  Nyckelord :covid-19; trust; risk; Twitter; pandemic; covid-19; tillit; risk; vaccin; Twitter; pandemi;

  Sammanfattning : World health organization (WHO) har listat tio hot mot världshälsan varav två av dessa är pandemier och vaccinskepticism. Enligt forskare kommer pandemier drabba mänskligheten samtidigt som vaccinskepticismen ökar. LÄS MER

 5. 5. Vaccinmotståndet under Covid-19-pandemin : En netnografisk studie av vaccinmotstånd på Flashback forum

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rebecka Gezelius; [2021]
  Nyckelord :Vaccinmotstånd; Covid-19; vaccin; risk; tillit; expertsystem; Flashback;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin, eller Coronapandemin som den kallas i folkmun har påverkat människors livi över ett år med diverse restriktioner samt att 3,5 miljoner människor har avlidit med virusetCovid-19. Trots detta vill många inte vaccinera sig mot Covid-19 nu när olika vaccin har tagitsfram. LÄS MER