Sökning: "tillit till media"

Visar resultat 6 - 10 av 77 uppsatser innehållade orden tillit till media.

 1. 6. Personcentrerat bemötande vid ätstörningar samt inverkan av sociala medier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Freja Lifmark; Viktoria Svensson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterska- patientrelationer; Sjuksköterskans roll; Sociala medier; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är ett växande problem som kan leda till dödsfall. Anledningen till ökningen kan bero på användning av sociala medier. Ätstörningar drabbar oftast unga kvinnor men förekommer hos män och kvinnor i olika åldrar. LÄS MER

 2. 7. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 3. 8. Facebook och Snapchats behandling av personuppgifter efter GDPR förordningens införande : en kvantitativ studie om användarnas attityder kring tillit, transparens och personlig integritet/säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Persson; Annika Rydén; Elina Svensson; Malin Thorslund; [2019]
  Nyckelord :GDPR; trust; privacy; security; transparency; Facebook; Snapchat; processing; personal data; GDPR; tillit; integritet; säkerhet; transparens; Facebook; Snapchat; bearbetning; personuppgifter;

  Sammanfattning : Läsare till denna studie får ta del av en undersökning där sociala medieföretagen Facebook och Snapchat står i fokus. Syftet för denna studie var att undersöka användare av Facebook och Snapchats attityder gällande hanteringen av personlig integritet/säkerhet, transparens och tillit. LÄS MER

 4. 9. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 5. 10. #Sponsrat inlägg : En kvantitativ studie om konsumenters påverkan av influencer marketing på Instagram

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Agebro; Lilian Karat; [2019]
  Nyckelord :influencer marketing; Instagram; social media; trust; confidence; influencer marketing; social media; Instagram; tillit; förtroende;

  Sammanfattning : Social media has, with the digital world development, grown hugely and is now a well integrated part of our daily life. A strategy that has grown widely and strong in conjunction with this, is the marketing phenomenon influencer marketing. LÄS MER