Sökning: "tillitsbaserad styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden tillitsbaserad styrning.

 1. 1. Tillit i chefers kommunikation under en pandemi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Anna Kopp; [2021-11-04]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; tillit; covid-19 pandemi; internkommunikation; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefers internkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin. Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta om organisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriser och förändringar i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 3. 3. DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Nylander; [2021-06-30]
  Nyckelord :Offentlig Förvaltning; Medarbetare; New Public Management; Byråkrati; Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisation Max Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. LÄS MER

 4. 4. Civil kontroll av Försvarsmakten genom statlig förvaltning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mats Kinander; [2021]
  Nyckelord :civil-militär kontroll; Huntington; förvaltning; tillitsbaserad styrning; NPM;

  Sammanfattning : Under flera år har offentlig verksamhet upplevt en tilltagande byråkratisering inom statsförvaltningen. Byråkratiseringen upplevs flytta fokus från kärnverksamhet till administration och därigenom minska efterfrågan på expertis inom offentlig verksamhet. Det kallas ibland för en pågående avprofessionalisering. LÄS MER

 5. 5. Tillit, mål och resultat : En studie av Inspektionen för vård och omsorgs med fokus på övergången ifrånutfallsbaserad till tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba-Karin Bjarneborg; [2021]
  Nyckelord :New Public Management; Resultatstyrning; Mål- och resultatstyrning; Tillitsbaserad styrning; Inspektionen för vård och omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en förändring över tid i Inspektionenför vård och omsorgs styrning. Följande frågeställningar ligger till grund för genomförandet av analysen: Är en tydlig övergång till tillitsbaserad styrning synlig i verksamhetsplanerna över tid? Hur gestaltar sig spänningen mellan utfallsbaserad och tillitsbaserad styrning? Studien i uppsatsen har utförts i form av en fallstudie av Inspektionen för vård och omsorg. LÄS MER