Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Spin-off Impact on Shareholder Wealth: A worldwide study on market reactions to spin-off announcements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanna Hellström; Arvid Landmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Corporate restructuring; Divestiture; Spin-off; Average cumulative abnormal return; Diversification; Information asymmetry;

  Sammanfattning : This thesis investigate the spin-off wealth effect and its determinant factors for spin-offs announced in the period 2000-2019. The sample is distributed over three regions; Europe, Asia-Pacic, and the US, with 103, 248 and 164 sample transactions, respectively. LÄS MER

 2. 2. Utdelningens betydelse : Har oväntade utdelningsförändringar något signalvärde?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mathias Hjort; Simon Typpö; [2020]
  Nyckelord :Utdelningspolitik; utdelningsförändring; tillkännagivande av utdelning; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Utdelningspolitiken har länge varit ett omdiskuterat och omstritt ämne och har på senare fått ett än större fokus då investerare söker efter alternativ till en stabil avkastning när räntemarknaden har blivit en mindre attraktiv plats för detta. Huruvida utdelningspolitik är något som företag kan använda sig av för att signalera till marknaden råder det inte konsensus om. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet inom företagsförvärv : En jämförelse av påverkan på abnormal avkastning inom förvärvande företag vid tillkännagivande av företagsförvärv inom tre branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Merve Kayhan; Ivana Stevanovic; [2020]
  Nyckelord :Mergers; acquisitions; UN Global Compact sustainability; industries; announcement; abnormal return; event study; Företagsförvärv; UN Global Compact; hållbarhet; branscher; tillkännagivande; abnormal avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : This study examines whether there is a difference in the impact on the cumulative average abnormal return (CAAR) when announcing merger and acquisitions for companies that are members and companies that are non-members of UN Global Compact. Furthermore, the study examines the development of CAAR by dividing the acquiring companies in the financial-, industrial-, and high-technology industries. LÄS MER

 4. 4. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 5. 5. Risk arbitrage & Effektiva markander : En studie kring lönsamheten av risk arbitrage stradegin på den skandinaviska markanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Simon Reza; Fjola Dauti; [2019]
  Nyckelord :Risk arbitrage; arbitrage; abnormal return; efficient markets; company acquisitions; event study.; Risk arbitrage; arbitrage; avvikelseavkastning; effektiva marknader; företagsförvärv; eventstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lönsamheten kring risk arbitragestrategin på den skandinaviska marknaden samt ge en antydan om skandinaviska marknadens effektivitet. I den teoretiska referensramen tillämpas relevanta teorier och tidigare studier. Teorierna som tillämpas behandlar risk arbitrage och effektiva marknader. LÄS MER