Sökning: "tillkännagivande"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade ordet tillkännagivande.

 1. 11. Tillkännagivandeinstitutet – Ett politiskt instrument i händerna på oppositionen? : En studie av riksdagens tillkännagivanden till regeringen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a better understanding of the non-binding political instrument, the so-called “tillkännagivandeinstitutet”, within the framework of opposition in the Swedish Parliamentary system. The study springs from the following research questions: what characterises a “tillkännagivande”, how has the use of this instrument changed during the past five electoral periods and to what extent could this instrument be seen as an expression for opposition? A number of 150 units of analysis, from five electoral periods, have been examined. LÄS MER

 2. 12. Vad vinner vi på namnet? : En flerfallsstudie om arenasponsring i Sverige utifrån ett finansieringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Hanze; Fredrik Enman; [2016]
  Nyckelord :abnormal return; efficient market return; eventstudy; financial purpose; stadium naming rights; match outcome; signaling theory; arenasponsring; avvikande avkastning; effektiva marknadshypotesen; finansiellt syfte; matchutfall; signaleringsteorin; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. Delsyftet är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid tillkännagivandet av att de blir arenasponsor samt att se huruvida arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. LÄS MER

 3. 13. Nyemissionens påverkan på aktiekursen : En eventstudie om hur tillkännagivanden av nyemissioner påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tomas Thomas; Ornamo-Aryo Chabo; [2016]
  Nyckelord :Equity issue; abnormal return; event study; share price; announcement; Nyemission; abnormal avkastning; eventstudie; aktiekurs; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Aktiebolag har i dagsläget ett antal olika alternativ för att få in nytt kapital. Vid ett kapitalbehov så kan företaget välja att genomföra en nyemission. Tidigare forskning kring nyemissioner visar att det sker en generell nedgång av aktiekursen vid tillkännagivandet av nyemissionen. LÄS MER

 4. 14. Marknadens talan : En eventstudie om marknadens reaktion när företag byter VD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonna Birgersson; Silvia Nguyen; [2015]
  Nyckelord :CEO; share price; capital market; stock exchange; Nasdaq Stockholm; event study; hypothesis test; efficient market hypothesis; agent theory; corporate governance; VD; aktiekurs; kapitalmarknad; aktiemarknad; Nasdaq Stockholm; eventstudie; hypotestest; effektiva marknadshypotesen; agentteorin; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to investigate how the market reacts to a change of CEO and if the impact on the share price is different when a company changes founder-CEO compared to a non founder-CEO. We chose to write about this type of phenomenon mainly because we see that CEOs today are replaced more frequently than before. LÄS MER

 5. 15. Med möjlighet att binda : Tillkännagivandets funktioner i det svenska parlamentariska systemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Nina Dakwar; [2015]
  Nyckelord :tillkännagivande; parlamentarisk demokrati; konstitutionell praxis; riksdagens skrivelser; regeringens redogörelser; konstitutionsutskottets granskning.;

  Sammanfattning : Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen är ett statsvetenskapligt ämne inom svensk politik som är bristfälligt studerat. Syftet med denna beskrivande studie är att öka kunskapen om tillkännagivandet och vilka funktioner det fyller. LÄS MER