Sökning: "tillkännagivande"

Visar resultat 16 - 20 av 31 uppsatser innehållade ordet tillkännagivande.

 1. 16. Är Marknaden Varse om Varsel? : En studie om den svenska kapitalmarknadens reaktion på varsel om uppsägning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabelle Lundin; Samuel Skånberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the capital market reaction generated by layoff announcements. The study takes place in Sweden and tests 138 news concerning layoffs which are categorized according to a content analysis. They are divided as: positive or negative news. LÄS MER

 2. 17. Amerikanska och Brittiska uppköp i Sverige - En kvantitativ studie om den initiala reaktionen på marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Bremholm; Magnus Damberg; Rasmus Ilestedt; [2014]
  Nyckelord :Gränsöverskridande förvärv; abnorm avkastning; eventstudie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om företagsgrupper från USA, Storbritannien och Sverige lyckas skapa abnorm avkastning samt vilken grupp som lyckas skapa högst abnorm avkastning vid förvärv på den svenska marknaden. Studien är en kvantitativ undersökning där vi använder en eventstudie för att undersöka ett tidsfönster runt ett uppköps tillkännagivande. LÄS MER

 3. 18. Näringsförbud som sanktion i konkurrensrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Enlund; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den så kallade Moderniseringsreformen förändrade tillämpningen av de EG-rättsliga konkurrensreglerna radikalt. Huvudsyftet med hela modernise-ringsreformen har varit att utöka och stärka den effektiva tillämpningen av konkurrensreglerna. LÄS MER

 4. 19. Vd-bytets påverkan på aktiekursen : Beroende på företagets finansiella resultat, avgångstyp samt företagsstorlek

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Helen Khasho; Helen Öz; [2012]
  Nyckelord :Vd-byte; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; signalteorin; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur marknaden reagerar vid tillkännagivande av vd-byte. Delsyftet är att undersöka om andra variabler såsom finansiellt resultat, avgångstyp och företagsstorlek kan ha en påverkan på aktiekursen. LÄS MER

 5. 20. Defining the Relevant Market in EU Concentration Cases - Applied to the Plate Heat Exchanger Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Jackson; [2011]
  Nyckelord :relevant; market; concentration; heat exchanger; EU Competition; EC Competition; EU law; civil and criminal procedure; Competition Law; merger; acquisition; Community Dimension; Union dimension; geographic market; SSNIP; substitutability; product market; market definition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An essay describing the legal regime governing market definition, particularly concerning concentration cases having a Union dimension. The author high-lights difficulties under the current legal regime, consisting mainly of the EU Commission’s Relevant Market Notice and case law. LÄS MER