Sökning: "tillkännagivande"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade ordet tillkännagivande.

 1. 21. Hur reagerar aktiekursen vid ett tillkännagivande om en nyemission?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sandino Salvador Flores Frias; Picko Sarwar; [2011]
  Nyckelord :aktier; nyemission; den effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Inledning: När ett aktiebolag behöver nytt kapital de bland annat välja att utföra en nyemission. Enligt en stor del av den tidigare forskningen tas dessa emot på marknaden på ett negativt sätt. Resultatet blir ofta en nedgång i aktiekursen. LÄS MER

 2. 22. Equity issue announcement vs. the stock price : En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Dragana Grujicic; Johanna Biderman; [2009]
  Nyckelord :Event study; equity issue; stock price reaction; abnormal return; Efficient market hypothesis; Eventstudie; nyemission; aktiekursreaktion; abnormal avkastning; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Marknadens reaktion när ett företag informerar och annonserar om en eventuell nyemission sägs vara oförutsägbar. Enligt tidigare forskning pressas aktiekursen i de flesta fallen nedåt vid en nyemission. LÄS MER

 3. 23. Spin-Offs - En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion i samband med nyhet om spin-off

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Håkansson; Hans Wickström; Johan Albertson; Johan Enochsson; [2008]
  Nyckelord :Spin-offs; överavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; CAAR; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier undersöka moderbolagets aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. Studiens fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att undersöka detta genomförs en eventstudie där fem olika tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande studeras. LÄS MER

 4. 24. Överavkastning vid återköp av aktier - en eventstudie om signaleffektens påverkan på aktiekursen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Ryd; Daniel Fransson Johnsson; Hanna Lööf; Katarina Rodell; [2007]
  Nyckelord :Signaleffekt; överavkastning; marknadsmodellen; aktieåterköp; eventstudie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om signaleffekten vid aktieåterköp påverkar aktiekursen i form av en överavkastning i Sverige, på samma sätt som forskningsartikeln av Hackethal och Zdantchouk (2006) visar har skett i Tyskland. Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie har genomförts för att utreda om det finns en överavkastning i samband med återköp av aktier i Sverige. LÄS MER

 5. 25. VD-byten : Hur påverkas ett företags aktiekurs vid ett tillkännagivande av en ny VD?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Rasmus Christenson; Krister Jakobsson; [2006]
  Nyckelord :Vd-byten; Eventstudie;

  Sammanfattning : This essay which is an event study aims to examine if an announcement of a CEO exchange actually is course-affecting information. The essay study’s if a variation can be detected in the share price in relation to an announcement of a CEO exchange. LÄS MER