Sökning: "tillsammans mot brott diskurs"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tillsammans mot brott diskurs.

 1. 1. Den känslosamma förövaren - En diskursanalytisk granskning av fridskränkningsbrotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Ranerup; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; diskursanalys; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this project has been to analyze how the perpetrator and victim are constructed in the adjudication process of the criminal acts gross violation of integrity and gross violation of a woman’s integrity in Chapter 4, section 4a of the Swedish Penal Code. The sections regarding the criminal act gross violation of integrity will focus on cases concerning heterosexual partner violence where the woman is the perpetrator and the man the victim. LÄS MER

 2. 2. På väg mot rumsren rasism : En diskursstudie av SD-Kuriren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Alexander Åberg; [2011]
  Nyckelord :diskurs; politik; kommunikation; Sverigedemokraterna; SD-Kuriren;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna tog plats i Sveriges riksdag i valet 2010. I detta land, där invandring länge tillbaka har varit en naturlig del av samhället och där endast ett invandrarkritiskt parti tidigare suttit i riksdagen har nu ett främlingsfientligt parti tagit plats. LÄS MER

 3. 3. Exklusiv trygghet? - Förståelser av säkerhet och motdiskurser bland icke-vita kvinnor i Kapstaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :My Lennerstad; [2010]
  Nyckelord :säkerhet; rädsla; VM; diskursanalys; motdiskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kriminalitet och säkerhet är ett ständigt diskuterat ämne i Sydafrika. Säkerhet har i Europa blivit ett genomgående politiskt tema, från lokal brottsprevention till det globala kriget mot terrorismen. LÄS MER