Sökning: "tillskott"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet tillskott.

 1. 1. Processes of lateral moraine formation at a debris-covered glacier, Suldenferner (Vedretta di Solda), Italy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Monika Rabanser; [2019]
  Nyckelord :Lateral moraines; Moraine genesis; Moraine stability; Debris-covered glaciers; Clast shape; Alps; Sedimentology; Glacier fluctuations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lateral moraines are key features of glacial landscapes in high-alpine mountain areas. Research on lateral moraine formation is mostly limited to clean-ice glaciers; lateral moraine formation at the margins of debris-covered glaciers is currently poorly understood in an Alpine and sedimentological context. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Impact of Altered Electricity Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Carolin Bangay; [2019]
  Nyckelord :Linear Programming; Transmission; Energy Systems; Green House Gas; Emissions; Electricity Systems; Modelling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of the importance of climate change and the emissions that have induced it, the ability to calculate the effect on emissions by changing transmission capacity is vital. A model to perform such indicative calculations is developed in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Probiotika till häst - fungerar det?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Stenius; [2019]
  Nyckelord :häst; mikrobiom; probiotika; foder;

  Sammanfattning : Hästen är en herbivor vars naturliga diet till stor del består av gräs. För att kunna tillgodogöra sig strukturella kolhydrater är hästen helt beroende av mikrober, som i grovtarmen fermenterar cellulosa, hemicellulosa och pektin till lättupptagliga flyktiga fettsyror. LÄS MER

 5. 5. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lactobacillus plantarum; Lactobacillus reuteri; weaning; microbiota; intestinal development; gastro intestinal tract;

  Sammanfattning : Piglets are born with an undeveloped immune system and without a developed microbiota in their gastro intestinal tract. Early establishment of the microbiota is important for a good intestinal function but also immunologic maturation. LÄS MER