Sökning: "tillskottsutfodring"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet tillskottsutfodring.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 2. 2. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Stenberg; [2017]
  Nyckelord :intact male lamb; production system; pH; temperature; lactate;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate effects of different production models in Swedish lamb production on live weight gain (LWG), carcass quality and meat quality. The experiment included four typical production models for weaned male lambs in Sweden; indoor feeding (group 1), grazing on cultivated pasture (meadow fescue (Festuca pratensis Huds. LÄS MER

 3. 3. Parasite detection in extensively hold Gotland ponies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Gotland pony; horse; parasite; strongyle; roundworm; tapeworm; pinworm; extensive holding;

  Sammanfattning : Horses are herbivores that spend almost all day grazing. While grazing they are infected by different endoparasites through ingestion of infective eggs or larvae on pasture. LÄS MER

 4. 4. Effekter av flushing och dess potentiella användning för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erica Gumpert Herlofson; [2014]
  Nyckelord :flushing; tillskottsutfodring; reproduktion; får; nötkreatur; hund; flushing; focus feeding; reproduction; sheep; cattle; dog;

  Sammanfattning : Flushing är samlingsnamnet för tillskottsutfodring med fodermedel med högt energiinnehåll i syfte att förbättra den reproduktiva förmågan hos djur. Metoden används aktivt på flera av lantbrukets djur men fokus för det här arbetet är främst får och nötkreatur då de allra flesta studier gjorts på dessa djurslag. LÄS MER

 5. 5. Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Robertsson; [2012]
  Nyckelord :vitaminbehov; grovfoder; ensilage; ; vitamintillskott; vitaminrekommendationer;

  Sammanfattning : Vitaminer är essentiella komponenter som medverkar i olika processer i kroppen. Hästens vitaminbehov beror på ålder, träning, laktation, dräktighet och tillväxt. Underkott av ett vitamin kan resultera i olika bristsjukdomar, vilka kan vara dödliga. LÄS MER