Sökning: "tillsvidareanställning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tillsvidareanställning.

 1. 1. Tidsbegränsade anställningar - Flexibilitet eller anställningstrygghet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Tidsbegränsade anställningar; flexibilitet; atypiska sysselsättningsformer; arbetsrätt; stapling; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den moderna arbetsmarknaden är arbetsgivaren behov av flexibilitet inom verksamheten ett återkommande inslag. Denna efterfrågan kan uppnås genom alltmer flexibla, ofta tidsbegränsade, anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen som, i Sverige, är behäftat med starkt anställningsskydd. LÄS MER

 2. 2. "Det är en känsla av tillhörighet, en slags trygghet" : en kvalitativ studie om ungas inställning till facklig organisering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :facklig organisering; unga; tillsvidareanställda; kollektivt handlande; trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka ungas inställning till facklig organisering. För att uppfylla syftet har studien ämnat att besvara följande frågeställningar: Vilka motiv framhålls för facklig organisering? Vilka motiv framhålls emot facklig organisering? Hur kan ovanstående förstås och diskuteras i förhållande till tesen om individualisering? För att uppfylla syftet har studien utgått från den kvalitativa ansatsen för att söka djupare förståelse för ungas inställning till facklig organisering. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetskrav i platsannonser för personalvetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ennie Boberg; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; krav; kvalifikationer; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Det finns en frustration över de höga erfarenhetskraven som ställs i platsannonser för personalvetare. Dagens platsannonser är mer komplexa och innehåller fler krav än vad de gjort tidigare. LÄS MER

 4. 4. Att äga sin egen anställning och vardag : om frilans inom IT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelen Christiansson; Zeynep Kaya; [2020]
  Nyckelord :frilans; egenanställning; tillsvidareanställning; IT; mjukvaruutveckling; motivation; inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; kulturellt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital; fält;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att frilansare många gånger upplevt missnöje och känslor av begränsning i sina tidigare tillsvidareanställningar. Frilansare inom professionella yrken söker aktivt frihet och önskar själva bestämma över sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Kan undermåliga sportsliga resultat utgöra saklig grund för uppsägning? - En redogörelse för den professionella tränarens anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :John Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att utreda hur anställningsskyddet för en professionell tränare ser ut. Syftet är att tydliggöra under vilka förutsättningar som en idrottsförening kan avsluta en tränares anställning. LÄS MER