Sökning: "tillsynsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet tillsynsansvar.

 1. 1. Barns otyg, en förälders börda? : -En analys av föräldrars principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Lundahl; [2019]
  Nyckelord :Föräldrars skadeståndsansvar; principalansvar; tillsynsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 3. 3. Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar över hälso- och sjukvården : i patientens tjänst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hårdänge; [2018]
  Nyckelord :Offentlig rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En rättssäker insats för bevakning av behov och intressen? : om omfattningen av den legala ställföreträdarens skyldigheter getemot huvudmannen, samt överförmyndarens tillsynsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edvin Erkenborn; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan barn försvinna på fritids? : En fallstudie av biträdande rektors, fritidspersonals och vårdnadshavares tankar kring och förväntningar på närvarokontroll och tillsyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Oskar Göransson; [2016]
  Nyckelord :Tillsynsansvar; närvarokontroll; fritidshem; skola; vårdnadshavare; diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study at a recreation center in Sollentuna is to compare the ideas of the principal and the recreation center staff, concerning attendance control and supervision with the expectations of the legal guardians and examine how well these correspond to what is written in the governing documents. The empirics consists of interviews with the principal, recreation center staff and legal guardians. LÄS MER