Sökning: "tilltalsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tilltalsanalys.

  1. 1. Så nära men ändå så långt borta : En analys av tilltalet i Försäkringskassans massbrev

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Ingrid Herbert; [2009]
    Nyckelord :Försäkringskassan; massbrev; tilltalsanalys;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur myndigheten Försäkringskassan i sina massbrev tilltalar vanliga privatpersoner. Den har också till syfte att undersöka vilken roll Försäkringskassan själv får i sina massbrev. I undersökningen, som är en kvalitativ textanalys, ingår 10 brev från åren 2006-2008. LÄS MER