Sökning: "tillträdesstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet tillträdesstrategier.

 1. 1. Toddlarnas kamratkulturer i förskolan : Tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Makas; Hannah Nesbeth; [2020]
  Nyckelord :förskoledidaktik; kamratkulturer; toddlare; interaktionsutrymmen; tillträdesstrategier; kamratallianser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inkludering i den fria leken : En kvalitativ intervjustudie om inkluderingsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Axelsson; Josefine Krüger; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; fri lek; proximala utvecklingszonen; scaffolding; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares förhållningssätt till barn som utesluts och hur de arbetar för att inkludera alla barn i den fria leken. För att belysa hur förskollärarna arbetar har ett didaktiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv använts i analysen av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Barns sociala samspel på skolgården : En kvalitativ studie om barns lek på skolgården utifrån socioekonomiska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malek Zaitoun; Johan Anhari; [2020]
  Nyckelord :Recreation center; schoolyard; play; socio-economic status; social interaction; play arena; identity; relationships; play actions; access strategies; Fritidshem; skolgård; lek; socioekonomisk status; socialt samspel; lekarena; identitet; relationer; lekhandlingar; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : This study has focused on the schoolyard and how the social interaction between children plays out in the schoolyard-play from a socio-economic perspective. The reason for this is to highlight some major differences in children's social skills depending on where they go to school. LÄS MER

 5. 5. Förskolans kamratkulturer : En studie av barns skyddande av lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hezha Barzinc; Andrijana Stevanovic; [2020]
  Nyckelord :Kamratkulturer; tillträdesstrategier; interaktionsutrymme; lek;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. LÄS MER