Sökning: "tilltro till att uppnå mål"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tilltro till att uppnå mål.

 1. 1. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
  Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

  Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet till hemträningsprogram -primärvårdspatienters erfarenheter av att följa träningsråd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Angelica Elomaa; Mikaela Wiberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemträningsprogram är en vanlig fysioterapeutisk behandlingsform för att minska symtom och förbättra funktion vid olika muskeloskeletala besvär. Många patienter följer dock inte sina träningsprogram vilket inte är särskilt effektivt. LÄS MER

 3. 3. Arbetslöshet, vad gör det med oss? : - Om arbetssökandes upplevelser kring arbetslöshet och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Andersson; Julia Castlin; [2016]
  Nyckelord :Unemployment; subjective well-being; experience; coping manageability; learning; sense of coherence; experiential learning; communities of practice; Arbetslöshet; subjektivt upplevd hälsa; upplevelser; hanterbarhet; lärande; KASAM; erfarenhetsbaserat lärande; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : SammanfattningFörfattare: Julia Castlin och Robin AnderssonTitel: Arbetslöshet, vad gör det med oss?Handledare: Jan KarlssonSyftet med denna studie var att undersöka hur arbetssökande upplever att arbetslösheten påverkar deras hälsa. Studien hade även för avsikt att undersöka vilka utmaningar arbetssökande upplever och hur dessa hanteras i vardagen. LÄS MER

 4. 4. How good are electric cars?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Josefin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Life cycle assessment; electric car; BEV; PHEV; greenhouse gas emissions; energy use; fuel; sustainable development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I ett samhälle där bilismen ökar blir en mer hållbar bilism allt viktigare. Sverige har satt upp som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en helt fossilfri fordonsflotta till 2050. För att kunna uppnå detta spelar elbilen en viktig roll. LÄS MER

 5. 5. Mer Kalmarsund : Att bygga en regional identitet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Sjölund Henriksson; [2015]
  Nyckelord :regional development; regional growth; new regionalism; collaboration; infrastructure; regional utveckling; regional tillväxt; nyregionalism; samverkan; infrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns i dag en tilltro hos regionala aktörer att en stark regional tillhörighet och image kan bidra till att sätta regionen på kartan, skapa starkare sammanhållning inom området och på så vis även stötta regionens konkurrenskraft. Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur och varför man som organisation och tjänsteman väljer att arbeta med regional identitet i ett planeringssammanhang. LÄS MER