Sökning: "tilluft"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet tilluft.

 1. 1. Magicads potenial för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 2. 2. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Inglasning av tegelfasad - Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Giannis Avgenakis; [2017]
  Nyckelord :inglasning; förvärmning; renovering; ventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of Sweden's political objective is to increase energy efficiency. One way to achieve the objective is by making demands on the use of energy after a building has been renovated. LÄS MER

 4. 4. Geotermisk förvärmning och -kylning av uteluft med borrhål

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Joakim Laestander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mechanical ventilation systems with heat recovery are a common sight in modern buildings. If plate heat exchangers, which are the most common type used in Swedish residential buildings, are utilized for heat recovery there is a risk of frost build-up in the heat exchanger due to the exhaust air being cooled below freezing by the outside air. LÄS MER

 5. 5. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
  Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER