Sökning: "tilluft"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade ordet tilluft.

 1. 11. Utvärdering av möjligheten att tillvarata energi ur processvatten : En undersökning gjort vid Olofsfors AB på uppdrag av UMIA AB.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Andersson; [2013]
  Nyckelord :energi; processvatten; värmepump; varaktighetsdiagram;

  Sammanfattning : The company Olofsfors AB manufactures drive belts for forest machinery, known as ECO-Tracks, and abrasion-resistant steel and cutting edges for graders, excavators and tractors, known as Bruxite and SharqEdges. Manufacturing these products requires the steel to be heated and molded, then submerged in water and hardened. LÄS MER

 2. 12. Utredning av Kyl- & Ventilationssystem i äldre kontorsfastighet : Simuleringar, beräkningar och mätningar av kylkapacitet och komfort på SWECO’s kontor, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Robin Kelkkanen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en undersökning av en äldre kontorsfastighet belägen i Gävle. Rapporten är framtagen tillsammans med SWECO Systems i syftet att fastställa graden av upplevda problem i deras egna lokaler, inverkan på komforten, inverkan på energianvändning och för att ge en grund att kunna basera framtida beslut om lokaler på. LÄS MER

 3. 13. Energieffektiv processventilation för aluminiumvarmvalsverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fredrik Tengvall; Tobias Olsson; [2012]
  Nyckelord :Energieffektiv; processventilation; aluminiumvarmvalsverk; Sapa Heat Tansfer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att genomföra en nulägesanalys av Hall 7 på Sapa Heat Transfer AB i Finspång. Utifrån nulägesanalysen togs åtgärdsförslag fram som kan generera en effektivare uppvärmning, mindre yttre utsläpp och behagligare arbetsklimat. LÄS MER

 4. 14. LÅGTEMPERERAD LUFTBUREN VÄRME OCH BYGGNADSINTEGRERAD FÖRNYBAR ENERGIUTVINNING  I HÅLLBARA ÖSTRA SALA BACKE, UPPSALA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Carl Netterstedt; [2012]
  Nyckelord :Östra Sala backe; Energianvändning; luftburen uppvärmning; förnybar energi;

  Sammanfattning : Uppsala kommun har beslutat att bebygga området Östra Sala backe, beläget mellan Gränby i norr och Boländerna och Fyrislund i söder. Markanvisning har givits byggherrar för första etappen och byggandet beräknas starta 2013. Området är tänkt att ha en hållbarhetsprofil. LÄS MER

 5. 15. Energieffektiva byggnader ikallt klimat : En undersökning av energiprestanda förfyra enfamiljshus i Umeåregionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under hösten 2011 har detta examensarbete utförts på uppdrag av institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik (TFE) på Umeå universitet. Examensarbetet är en del i det pågående projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat, vilket är ett sammarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och marknadsaktörer i Umeåregionen. LÄS MER