Sökning: "tilluft"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade ordet tilluft.

 1. 16. Spånsugssystem och luftrörelser hos TanumsFönster AB : mätningar och förslag för minskat undertryck i fabrikslokal

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Rebecka Hedenbo; [2012]
  Nyckelord :ventilation; processventilation; fabrik; träindustri; spån;

  Sammanfattning : TanumsFönster ABs fabrik utanför Tanumshede i Bohuslän är byggd i många etapper. Spånsugssystemet och delar av allmänventilationen har inte anpassats tillräckligt till nuvarande byggnad och verksamhet. Det saknas också ritningar och kunskap om aktuella luftflöden. LÄS MER

 2. 17. Uppföljning av idrifttagning och energiprestanda för två egenvärmehus i Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Viktor Gärde; [2011]
  Nyckelord :Energiteknik; byggnader; energieffektivisering; idrifttagning; energiberäkningar; lågenergihus;

  Sammanfattning : Numera läggs alltmer resurser från både privata och offentliga aktörer på byggandet av energieffektivabyggnader. Denna satsning har bland annat att göra med EU:s krav på att alla ägda hus som byggs efter2020 ska vara nära nollenergihus, men också med Boverkets krav vilka gäller specifikt för Sverige. LÄS MER

 3. 18. Passivhusteknikens funktion i brukarskedet - en studie av inneklimat och energianvändning i skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Lisa Ahlquist Nordell; Ida Vestlund; [2011]
  Nyckelord :Passivhus; Brukarbeteende; Energieffektivisering; VIP- Energy; Luftburen värme; Övertempererad tilluft; ProClim Web Energy Efficiency; Airborne heat; Over Heated air supply; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Energy optimization of pulp drying, Södra Cell Värö :  

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Emma Sundin; [2011]
  Nyckelord :Energy optimization; pulp mill; pulp drying; pulp dryer; vacuum pumps; Energioptimering; massabruk; massatorkning; torkmaskin; vakuumpumpar;

  Sammanfattning : The degree project was done at Södra Cell Värö with the purpose to investigate how the use of energy for pulp drying in a pulp dryer could be made more effective to decrease the energy consumption or increase the capacity. The pulp dryer is one of the machines that consumes the most energy at SCV. LÄS MER

 5. 20. Inneklimat vid luftburen värme : Utvärdering av en kontorsbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anna Svensson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har inneklimatet i en kontorsbyggnad med luftburen värme och kyla under ett vinterfall utvärderats. Examensarbetets utförande innebar temperatur- och komfortmätningar i kontorslokaler samt en enkätundersökning bland hyresgästerna i byggnaden Västerport på Kungsholmen i Stockholm. LÄS MER