Sökning: "tilluft"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade ordet tilluft.

 1. 6. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
  Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER

 2. 7. Högtempererad komfortkyla tillämpad för Scania CV AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Gotthardsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts under våren 2016 på uppdrag av Scania Industrial Maintenance AB. Målet med arbetet var att finna en teknisk och ekonomisk lösning för installation av högtempererade komfortkylsystem i Scanias kontorslokaler, anslutna till dagens returledning i fjärrkylanätet. LÄS MER

 3. 8. Ventilationseffektivitet i kontorsmiljö - En jämförelse av deplacerande och omblandande ventilation ur termisk komfort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Carl-Johan Glyré; Alexander Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :deplacerande ventilation; omblandande ventilation; temperaturverkningsgrad; ventilationseffektivitet; variabel värmelast; tilluft; frånluft; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today there is a high focus on the energy use when constructing new buildings. This mainly depends on the increased regulations and energy classifications that have been issued. Because of this, studies have shown that mechanical cooling in office environments leads to high energy consumption and service costs. LÄS MER

 4. 9. Glasklar tilläggsisolering - möjligheter med förvärmning av tilluft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Athena Bränd; Johan Andersson; [2014]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Analys av Termodeck som ett uppvärmningssystem : En jämförelse mellan uppmätt och simulerat värde samt analys om skillnaden för husets energianvändning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Julius Kawoya; Darwn Nezamaldin; [2013]
  Nyckelord :Lärkträdet; passive house; energy balance; TermoDeck; Strängbetong; requirement specifications; Lärkträdet; passivhus; energibalans; Termodeck; Strängbetong; kravspecifikationer;

  Sammanfattning : Ett passivhus är byggt av stomentreprenör företaget Strängbetong i Vara med ventilation och uppvärmning i samma system som kallas för Termodeck. Uppvärmningen sker genom att tilluft från ett FTX-aggregat förs igenom håldäcksbjälklag som värmer upp bjälklaget. Med det erhålls ett ”värmegolv och värmetak”. LÄS MER