Sökning: "tillvägagångssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 5321 uppsatser innehållade ordet tillvägagångssätt.

 1. 1. Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om - En netnografisk studie om hur skolattentat diskuteras på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alma Ericsson; Tilde Lundqvist; [2024-02-14]
  Nyckelord :Flashback; fördömande; rättfärdigande; skolattentat; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att analysera rättfärdigande och fördömande av skolattentat på internetplattformen Flashback. För att ytterligare komma åt rättfärdigande breddas fokuset även till hur tillvägagångsätt och strategier för att begå skolattentat ”lärs ut” på Flashback. LÄS MER

 2. 2. Den geopolitiska krisen i Ukrainas påverkan på Svenska Företags Leveranskedjor - En Analys av Svenska Företags respons inom Livsmedels- samt Järn- och Metallindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Jansson; Petter Ekholm; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående geopolitiska krisen i Ukraina har lett till omfattande konsekvenser för samhället i stort, men i synnerhet bidragit till komplikationer för företag inom olika branscher att bedriva sin verksamhet. Krisen har medfört globalt ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser där vi i denna studie kommer fokusera på hur svenska företag med handelskopplingar till Ukraina och Ryssland. LÄS MER

 3. 3. Hållbar Utveckling inom Modebranschen - En studie om modebranschens förbättringsmöjligheter angående hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Holmén; Filip Simic; [2024-02-12]
  Nyckelord :Cirkulär Fashion; Greenwashing; Brand Community; Hållbar Utveckling; Grassroot Movement;

  Sammanfattning : Inledning: Modebranschen har en gång i tiden betraktats som att vara hållbar då det exempelvis producerades plagg i små kvantiteter. Chinnaduraim (2023) konstaterar att modeindustrin har gjort betydande framsteg inom hållbart mode, men hon påpekar att det återstår mycket arbete. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER