Sökning: "tillväxt småföretag it"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden tillväxt småföretag it.

 1. 1. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER

 2. 2. Hur småföretag kan utvärdera sin webbplats med hjälp av webbanalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sara Hellman; [2017]
  Nyckelord :web analytics; small business; digitization; internationalization; website; google analytics; literature study; webbanalys; småföretag; digitalisering; internationalisering; webbplats; google analytics; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer jag att presentera hur och varför småföretag bör använda sig av webbanalys för att utvärdera sin webbplats. Webbplatsen är en del av företagens digitalisering och möjliggör en internationell expansion, en viktig satsning för att minska beroendet av den konkurrensutsatta lokala marknaden som många företag i Sverige upplever som hämmande för sin tillväxt idag. LÄS MER

 3. 3. Planering i små familjeföretag : En studie kring hur planeringar förändras i små familjeföretag när de upplever tillväxt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Andreas Eriksson; Daniel Lagerlöf; [2016]
  Nyckelord :Planning; management accounting; family firms; financial growth; small firms; Planering; ekonomistyrning; familjeföretag; tillväxt; småföretag;

  Sammanfattning : Family firms the most common form of business in the world and the academic interest around them has grown significantly over the past decades. When a company is experiencing financial growth their information needs increases and they are encouraged to draw up plans to cover the information need. LÄS MER

 4. 4. Behovet av formell ekonomistyrning hos mikroföretag i tillväxt : En flerfallsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Hillström; Peter Larsson; [2016]
  Nyckelord :Micro-enterprise; small enterprise; small businesses; medium-sized enterprise; SME; management control; formal control; control systems; formal management control; performance management; strategy; organizational development; strategic business development; growth; growth phases.; Mikroföretag; småföretag; mindre företag; medelstora företag; ekonomistyrning; styrmedel; styrsystem; formell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; strategi; organisationsutveckling; strategisk affärsutveckling; tillväxt; tillväxtfas.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikro- och småföretag har fått en allt större betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 22.6 % av Sveriges företag klassificeras som mikroföretag och denna storleksklass har svårt att växa vidare. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsstrategier inom småföretag : Intuition eller taktiskt val?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wangärd; Martina Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; Small business; the STP-process; Segmentation; Targeting; Positioning; Marketing mix; Relationship marketing; Networking; Marknadsföringsstrategi; Småföretag; STP-processen; Segmentering; Targeting; Positionering; Marknadsföringsmixen; Relationsmarknadsföring; Nätverk;

  Sammanfattning : Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labour market. Therefore they are considered one of the most important components for an economic growth in a country. However small businesses have problems regarding profitability and survival on the market. LÄS MER