Sökning: "tillväxthinder"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet tillväxthinder.

 1. 1. Vad gör företagen som lyckas? : En kvalitativ studie om hantering av interna tillväxthinder inom snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansen; Julia Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att studera tillväxt är viktigt och intressant på en samhällsnivå då företags ökade tillväxt bidrar till majoriteten av nya arbetstillfällen, men också till den ekonomiska utvecklingen. Tidigare forskning visar dock på att företag med en snabb ökad tillväxt ofta får interna problem i form av tillväxthinder och är därför inte uthålliga över tid. LÄS MER

 2. 2. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Sammanfattning : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. LÄS MER

 3. 3. Tillväxthinder inom lammproduktion : en fallstudie vid Östgötakusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Edvard Hollertz; [2019]
  Nyckelord :tillväxthinder; lammproduktion;

  Sammanfattning : Svensken konsumerar allt mer lammkött, men ungefär 70 procent av köttet importeras. Trots att det på flera platser i Sverige finns goda förutsättningar för lammproduktion ökar inte produktionen nämnvärt. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt i mindre företag på en ny och växande marknad : Tillväxthinder och -möjligheter i en extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Grundström; Harald Steinbach; Rickard Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Business growth; smaller businesses; competition; market development; product development; Tillväxt; mindre företag; konkurrens; marknadsutveckling; produktutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikroföretag och små företag kan tillsammans definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. LÄS MER

 5. 5. Tillväxthinder i svenska lantbruksföretag : en studie av sex lantbruksföretag i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sebastian Olsson; Emelie Åström; [2017]
  Nyckelord :tillväxt; tillväxthinder; lantbruksföretag; strategi; motivation;

  Sammanfattning : Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att ett företag utvecklas och skapar tillväxt eftersom det bidrar till förbättrad ekonomi och nya arbetstillfällen. Tillväxt kan även ses som ökad innovations- och konkurrenskraft vilket gör tillväxt till något som bör vara centralt för företagande. LÄS MER