Sökning: "tillväxtnorm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tillväxtnorm.

 1. 1. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
  Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

  Sammanfattning : The global phenomenon of demographically shrinking communities presents challenges for planning authorities. A few partial strategies trying to address this can be found throughout Europe, but are there more universally appliable ones? In this study, we aim to find that out by the means of an interview study in the shrinking municipality of Strömsund, where public servants are interviewed in order to understand how the municipality is tackling the challenge and plan for shrinkage. LÄS MER

 2. 2. Krympande kommuners möjligheter till klimatanpassning : En studie om resursprioriteringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Simon Isberg; Maria Stafverfeldt; [2020]
  Nyckelord :shrinking municipalities; resource coordination; climate adaptation; asymmetrical allocation of responsibilities; krympande kommuner; resurskoordinering; klimatanpassning; asymmetrisk ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Krympande kommuner har ett begränsat skatteunderlag som innebär att de måste göra prioriteringar mellan olika intressen. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka vilka förutsättningar krympande kommuner har att genomföra klimatanpassningsarbete för att förstå hur de prioriterar sina resurser. LÄS MER

 3. 3. Balans i en obalanserad värld : Om lokalt engagemang och hållbar utveckling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabelle Axelsson; [2018]
  Nyckelord :democracy; local development; social sustainability; sustainable development; urban and rural planning; demokrati; hållbar utveckling; lokal utveckling; samhällsplanering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vad som motiverar människor att engagera sig i den lokala utvecklingen av platsen där man bor och hur det engagemanget praktiskt tar sig uttryck. Vidare ämnar uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling. LÄS MER