Sökning: "tillväxtverket"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet tillväxtverket.

 1. 1. Ledarskapsförväntningar inom nya organisationer : En kvalitativ tematisk analys i ljuset av Tillväxtverkets hantering av korttidsstöd under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Karin Andersson; [2022]
  Nyckelord :leadership expectations; crisis management; new organization; extraordinary context; restricting and stimulating factors; ledarskapsförväntningar; krishantering; ny organisation; extraordinär kontext; främjande och hämmande faktorer;

  Sammanfattning : I samband med Covid-19-pandemin tilldelades Tillväxtverket uppdraget att ansvara för fördelningen av ekonomiskt stöd för korttidsarbete. Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. LÄS MER

 2. 2. Svensk mountainbike: En attack mot stela traditioner : En psykografisk kartläggning av nya målgrupper inom mountainbike

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Patrik Olsén; Jakob Trygg; [2022]
  Nyckelord :Cykelturism; Mountainbiking; Segmentering; Plogs psykografiska modell; The Big Five;

  Sammanfattning : Detta är en studie om svenska mountainbikecyklister och deras rese- och konsumentbeteende. Mountainbiking har sett en markant ökad tillväxt inom Sverige över de senaste åren och detta verifieras av en ökad mängd sålda cyklar. Det har observerats ett intresse av mountainbike hos statliga myndigheter som Tillväxtverket och Konsumentverket. LÄS MER

 3. 3. Användarmedverkan vid utveckling av digitala tjänster : En kvalitativ studie på fem statliga förvaltningsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristina Makhoul; [2021]
  Nyckelord :User participation; user involvement; citizen involvement; e-services; public e-services; digital services; managing authorities; state agencies; agencies; challenges; Användarmedverkan; användarinvolvering; medborgarmedverkan; e-tjänster; offentliga e-tjänster; digitala tjänster; förvaltningsmyndigheter; statliga myndigheter; myndigheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka användarmedverkan vid utveckling av digitala tjänster hos statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige. Tidigare har forskning fokuserat på att undersöka kommuner och deras involvering av användaren vid utveckling av tjänster. LÄS MER

 4. 4. Detaljhandelns kamp mot Covid-19 : En kvalitativ studie om krishanteringsplaners påverkan på företags disponering av marknadsföring i en kris

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Simon Svedberg; Alexander Ebert; [2021]
  Nyckelord :omnichannel; marketing; dynamic functions; crisis plans; covid-19; crisis prevention plans; omnikanal; marknadsföring; dynamiska funktioner; krishanteringsplaner; covid-19; kriser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how companies in the retail industry altered the disposition of their marketing during the Covid-19 outbreak and whether crisis management plans contributed to the producers' choice of disposition. To conduct the survey, semi-structured interviews were held with three retail companies, which are categorized as “large companies” according to the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. LÄS MER

 5. 5. Tidig varning - lärdomar från utländska system inför en svensk implementering av direktiv (EU) 2019/1023 om förebyggande företagsrekonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Waldo; [2021]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; EU-rätt; Tidig varning; mikroföretag; små och medelstora företag; företagsrådgivning; Tillväxtverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden är det inte ovanligt att ekonomiska bekymmer uppstår. När ett företag blir insolvent kan det leda till en rad olika utgångar. Det kan leda till konkurs och avveckling av företag men det kan också leda till en företagsrekonstruktion och en ny chans för ett företag fortsätta driva sitt företag. LÄS MER