Sökning: "tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet tillväxt.

 1. 1. Inkluderande stadsutveckling : Förståelser och metoder inom kommunal planering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; mixing; cohesion; citizen participation; municipal planning; inkludering; stadsutveckling; blandning; sammanhållning; medborgardeltagande; kommunal planering;

  Sammanfattning : Att främja jämlikhet och goda sociala förhållanden får allt mer fokus i stadsutvecklingssammanhang. Forskning visar att det finns stora skillnader i sociala förutsättningar mellan olika stadsdelar, där sämre utbud av service, arbetsplatser och sociala nätverk ofta förekommer i stadsdelar där befolkningen har begränsade ekonomiska resurser. LÄS MER

 2. 2. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av hållbarhet inom samhällsplanering : En studie om hur Malmö kommun arbetar med hållbarhetsbedömningar i sin planering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Hawkins; Sandra Lithman; [2019]
  Nyckelord :economic growth; sustainable development; ecological development; social development; ekonomisk tillväxt; hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit ett begrepp på allas läppar under det senaste 60 åren. Långt ifrån alla är överens om vad en hållbar utveckling innebär men samhällets uppbyggnad, utveckling och förnyelse måste ske på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Att växa så det knakar : En studie om den organiska tillväxtens påverkan på en organisations identitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Wärefors; Sanna Clewebrink; [2019]
  Nyckelord :Organisk tillväxt; organisationsidentitet; Employer branding; Medarbetarerbjudande;

  Sammanfattning : Denna studie studerar hur organisk tillväxt påverkar en stor organisations identitet och vidare hur den organiska tillväxten påverkar samspelet mellan organisationens identitet och ett företags medarbetarerbjudande. För att undersöka studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett stort teknikkonsultföretag som uteslutande vuxit genom organisk tillväxt. LÄS MER

 5. 5. En växande stad för alla? : En analys av Stockholms sociala stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Britta Josephson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; stadsplanering; nyliberal stadsplanering; Stockholm; översiktsplanering; den attraktiva staden; social urban planning;

  Sammanfattning : Dagens Stockholm präglas av stor befolkningstillväxt, en ökande boendesegregation, bostadsbrist och socioekonomisk särskiljning i den fysiska miljön. Denna studie syftar till att klargöra och analysera de sociala planeringsinriktningar som förekommer i Stockholms stads översiktsplanering. LÄS MER