Sökning: "tillval"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet tillval.

 1. 1. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Begränsning av felströmmar och skydd mot avbrott i neutralledaren för flygfarkoster på marknivå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Wikman; [2018]
  Nyckelord :GPU; 400Hz; Z-impedans;

  Sammanfattning : En stor del av dagens flygfarkoster får sin strömförsörjning på marknivå via ett fyrledarsystem med en separat skyddsjordsanslutning. De komplexa laster som flygfarkosterna utvecklar kan ge upphov till felströmmar i skyddsjordledaren vid normaldrift. LÄS MER

 3. 3. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av tillvalsprocessen i småhusprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Elin Göthberg; [2018]
  Nyckelord :småhus; tillval; industriellt byggande; kundnöjdhet; projekt; process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Customer choices allows buyers to influence the finished result of their new accommodation to something that is aesthetically pleasing to the customer and makes the home more personal. The thesis work has been carried out in collaboration with Götenehus, who asked for an analysis of their work as it appears today. LÄS MER

 5. 5. Underhållsstrategier för bostadsfastigheter : fem modeller för inre underhåll

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Safir Ismail; [2018]
  Nyckelord :Property maintenance; housing maintenance; apartment maintenance; Fastighetsunderhåll; Inre underhåll; Lägenhetsunderhåll;

  Sammanfattning : Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Om detta inte görs medför det allt som oftast att underhållsarbetet sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat. LÄS MER