Sökning: "tillval"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet tillval.

 1. 1. Design av Printlers e-handelstjänst : Användarcentrerad design av digital tjänst och gränssnitt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Georgsson; Fredrik Pihl; [2020]
  Nyckelord :Användargränssnitt; Användarupplevelse; Användarcentererad design; Teknisk design; E-handel; Beteendedesign; Användbarhet;

  Sammanfattning : Handeln är och har alltid varit en central del i samhället och har genom alla tider anpassat sig efter människans utveckling. I och med den skeende digitaliseringen har e-handeln bidragit till att konsumenterna fått en större tillgång till både varor och tjänster. LÄS MER

 2. 2. 5+2 Säteskoncept : Framtagning och anpassning av tredje stolsrad för CMA 1.5

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustav Eklund; Gustav Kaldner; [2019]
  Nyckelord :CEVT; konstruktion; produktutveckling;

  Sammanfattning : Arbetet innefattar en konceptgenerering av en tredje stolsrad och om dess anpassning till plattformen CMA (Compact Modular Architecture) 1.5. Konceptgenereringen av produkten täcker områdena konstruktion, tillämpning, hållfasthetsberäkning, materialval samt hur produkten slutligen skall monteras i karossen. LÄS MER

 3. 3. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Begränsning av felströmmar och skydd mot avbrott i neutralledaren för flygfarkoster på marknivå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Wikman; [2018]
  Nyckelord :GPU; 400Hz; Z-impedans;

  Sammanfattning : En stor del av dagens flygfarkoster får sin strömförsörjning på marknivå via ett fyrledarsystem med en separat skyddsjordsanslutning. De komplexa laster som flygfarkosterna utvecklar kan ge upphov till felströmmar i skyddsjordledaren vid normaldrift. LÄS MER

 5. 5. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER