Sökning: "tillverkning stål"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden tillverkning stål.

 1. 1. Characterisation of additively manufactured Inconel 718 alloy by using electrolytic extraction

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Leyla Koort; Viktoria Sutorius Trollbäck; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The formation of non-metallic inclusions (NMIs) are common in all steel grades and it is not possible  as  of  today  to  be able  to  remove  all  of them.  The  inclusions  are  categorised  into endogenous (oxides, nitrides, sulfides, carbides, and phosphides), and exogenous (entrapment of  nonmetals:  slag, mold). LÄS MER

 2. 2. Undersökning av köldbryggor i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jennie Henningsson; Philip Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Köldbryggor; värmeförlust; KL – trä; HEAT2; IDA ICE.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Då klimatfrågan blir större och viktigare än någonsin är det viktigt att alla olika aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett bättre klimat. Byggsektorn har ett stort ansvar i denna fråga och något som kan minska utsläppen är just att minska energibehovet i byggnader. LÄS MER

 3. 3. Stålkonstruktion : En jämförelse av fast inspända- och ledat infästa pelare

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niclas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stålhall; stålkonstruktion; stomstabilisering; ledat infästa pelare; fast inspända pelare; kalla tak;

  Sammanfattning : Abstract By using steel in load-bearing structures several opportunities due to its capacity are created, therefor large spans and slender cross-sections can be used. The approach of designing loadbearing structures has been simplified over time thanks to softwares and high-capacity computers. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av stomelement i byggnadskonstruktioner : En vägledande studie för återbruk av stomelement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mand Jamil; Kakha Rostia; [2021]
  Nyckelord :Recycling; structural elements; concrete; steel; wood; circular construction; circular economy; Återbruk; stomelement; betong; stål; trä; cirkulärt byggande; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Bygg- och rivningssektorn står för ca 30% av Sveriges avfall enligt svenska miljöinstitutet IVL. Bevarande av energi som går åt vid tillverkning av material är gynnsamt för miljön, vilket är syftet med återbruk. När stomelement i dagsläget demonteras förlorar de CE-märkningen och betraktas därefter som avfall. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av kolvtestbänk : Fokus på ljudreducering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nathapong Khumhongsa; [2021]
  Nyckelord :Ljudreducering; Ljudisolation; Ljudabsorption; Buller; Bullerbekämpning;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts på uppdrag av Bucher Emhart Glass som är världsledande inom tillverkning av glas-maskiner. För att säkerställa att mekanismen som formar glasflaskans hals fungerar som det ska testas mekanismen i en testbänk. LÄS MER