Sökning: "tillverkningsindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet tillverkningsindustrin.

 1. 1. Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Leimalm; Micaela Selenius; [2021-09-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; cirkulär ekonomi; cirkulära aktiviteter; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Olausson; Nathalie Bredby; [2021-08-24]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; virtual reality; värdeskapande; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. LÄS MER

 3. 3. Grupputveckling i agila grupper inom tillverkningsindustrin – en korsvalidering av GDQS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Louise Rådqvist; Lisa Persson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att genomföra en korsvalidering av Group Development Questionnaire Short (GDQS). Medlemmar i arbetsgrupper som använder sig av GDQS har intervjuats. En bedömning och rangordning av arbetsgruppernas mognadsgrad utifrån Integrated Model of Group Development (IMGD) har gjorts genom en tematisk analys av intervjuerna. LÄS MER

 4. 4. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 5. 5. Detection of safety equipment in the manufacturing industry using image recognition

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linn Hallonqvist; Mimmi Cromsjö; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Image recognition; Occupational safety; Personal Protective Equipment; Azure; Monitoring;

  Sammanfattning : Safety is an essential part of the paper industry, as the industry can be very hazardous and accidents can lead to serious injuries for the people involved. In order to mitigate and prevent accidents, it has been shown that proactive measures are of great value. LÄS MER