Sökning: "tillverkningskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet tillverkningskostnad.

 1. 1. Framtagning av infästning för stående klädhängare till akustiktak

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Helmer Svensson; Patrik Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Akustiktak; klädhängare; fästanordning; produktutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är klimatet under vinterhalvåret oftast kallt, vilket gör att vinterjacka och halsduk bör användas. Jackor och halsdukar hängs av inomhus, oftast på en klädhängare. Företaget Razorback Engineering AB har tillverkat en klädhängare för inomhusbruk, främst för kontorsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Förnybar gas för värmningsugnar i stålindustrin : Tekno-ekonomisk utvärdering av gasproduktion för SSAB Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Förgasning; SSAB; Biobränsle; SNG; Varmvalsning; Förnybar energi; Förnybar gas;

  Sammanfattning : Sverige strävar efter ett mer hållbart samhälle och har som mål att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Företag som agerar i Sverige måste därmed göra stora omställningar för att målet ska kunna nås. LÄS MER

 3. 3. Val av material och tillverkare för en medicinsk pillerdosa inklusive en beräkning av tillverkningskostnaden för denna.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haron Qadiri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandling är i dag den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 procent av världens befolkning dagligen mediciner som behandlingsform för sina sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad kalkyl; CLT; kalkylmodell; korslimmat trä; kostnadsfördelning; träbyggande; acitivity based costing;

  Sammanfattning : Byggandet i Sverige står för 20 % av landets utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen krävs nya byggnadstekniker där byggnader med stomme byggd av korslimmat trä (KL-trä) är ett bra alternativ. Flera fabriker för korslimmat trä har nyligen byggts och kommer att byggas i Sverige det kommande året. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av bärskena för pendlade armaturer

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jens Linde; Ludwig Gille; [2019]
  Nyckelord :Support rail; pendant luminaires; product development; T-clips; rail; sliding block; Bärskena; pendlade armaturer; produktutveckling; T-clips; skena; glidblock;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. LÄS MER