Sökning: "timber and"

Visar resultat 1 - 5 av 1236 uppsatser innehållade orden timber and.

 1. 1. Var kommer intresset till hyggesfritt skogsbruk ifrån?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Bohman; Eskil Calmered Tersmeden; [2024]
  Nyckelord :skogsvärden; intervjustudie; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Hyggesfritt skogsbruk är något som mer och mer ses som ett intressant alternativ för skogsägare. Det diskuteras hyggesfritt skogsbruk i olika debattforum, på nyheter och i politiska sammanhang. Även hos de väletablerade skogsföretagen pågår diskussioner om hyggesfritt. LÄS MER

 2. 2. Köldbryggor i ytterväggar i trähus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Mouaath Husein; Arsalan Duna; [2024]
  Nyckelord :Linjära köldbryggor; Energiberäkning; Värmemotstånd; Värmegenomgångskoefficient; Genomsnittliga värmegenomgångskoefficient; Träandel; Vip Energy; Termografering;

  Sammanfattning : Thermal bridges are areas of a building where heat is more likely to escape to the outside. They are caused by materials with different thermal conductivities, such as metal, concrete, or timber. Thermal bridges can lead to increased energy consumption, condensation, and structural damage. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till och åtgärder för att förbättra ekonomin i förstagallringar på Åland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Robert Hellgren; [2024]
  Nyckelord :förstagallring; ekonomiskt utfall; Åland;

  Sammanfattning : Röjningsbehovet på Åland är stort och andelen eftersatta ungskogar ökar för varje år. Det ekonomiska utfallet i förstagallringar är väldigt dåligt och i många fall obetydlig, vilket gör att intresset för att röja är litet. Det leder många gånger till att ungskogarna röjs för sent och ibland uteblir röjningen helt. LÄS MER

 4. 4. Implementation of Level of Development for BIM Collaboration in Timber Building Subsystems Design: A Case Study of I-Joist Construction Elements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabell Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :BIM; I-Joist; LOD; Level of Development; Timber Building Subsystems;

  Sammanfattning : Due to time, cost, and environmental challenges, wood has become a more common building material even for more complex buildings. Implementing the concept of Level of Development (LOD) on timber structures could provide a tool for BIM collaboration that may save cost and time, and in the early stages mediate wood as an available building material. LÄS MER

 5. 5. Timber, Drugs or Gold: The Podium for Conflict Related Sexual Violence : A qualitative study on the impact of lootable and non lootable resources on conflict related sexual violence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Josefin Berg; [2024]
  Nyckelord :sexual violence; CRSV; natural resources; lootability;

  Sammanfattning : Recent research has identified a correlation between differrent ways of exploiting natural resources and the occurrence of conflict-related sexual violence. In a quantitative study, extortion showed to have a high correlation with instances of conflict-related sexual violence, but the study lacked evidence for a causal relationship. LÄS MER