Sökning: "timber"

Visar resultat 1 - 5 av 1240 uppsatser innehållade ordet timber.

 1. 1. Att med motorsåg tillverka grövre träförbindningar - en beskrivning av effektiva tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anders Alkdal; [2023-05-16]
  Nyckelord :Motorsåg; Stolpverk; träförbindning; arbetsprocess; stolpverkskonstruktion; chainsaw; timber framing; joints; timber frame; work process;

  Sammanfattning : Since I have found no written sources of how one should use a chainsaw to create timber joints this thesis aims to show how this can be effectively made with a chainsaw. The main part of this thesis is a working process. Four commonly used timber joints are created with different approaches, using two variants of saws. LÄS MER

 2. 2. "Med väggar af gärdsel" - uthus i gärdsleteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Svantesson; [2023-05-16]
  Nyckelord :vernacular building; round pole fence building; shed; sloyd; processual reconstruction; craft science; gärdesgård; gärdslebyggnad; uthus; skjul; slöjd; processuell rekonstruktion; hantverksforskning;

  Sammanfattning : This thesis examines houses built using the same construction methods as those of a traditional Scandinavian wooden pole fence. The investigation aims to make a comprehensive description of wooden pole fence-buildings by studying the areas of use, material economic conditions and crafts methods through literature research, image analysis, investigations and descriptions of three still existing buildings, and a full-scale reconstruction of a wooden pole fence-building. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av ett kulturhistoriskt värdefullt timmerhus från slutet av 1600-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Ida Wållberg; [2023]
  Nyckelord :byggnadsminne; kulturhistoriskt värdefull byggnad; energieffektivisering; energieffektiviseringsåtgärder; VIP-Energy;

  Sammanfattning : In order to achieve national energy policy goals, it is necessary to improve the energy efficiency in buildings. However, this can sometimes be in conflict with the objective of preserving cultural heritage. This study seeks to evaluate possible energy efficiency measures for a timber house constructed during the 1670s in Sala, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Utdragshållfasthet och styvhet i axiellt belastade skruvinfästningar i korslaminerat trä

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Carl Hagvall; Svante Wallin; [2023]
  Nyckelord :KL-trä; skruvförband; skruvinfästningar; styvhet; utdragshållfasthet; utdragsprov;

  Sammanfattning : Introduction – Cross-laminated timber (CLT) is a product that is becoming increasingly common in the construction industry. CLT is categorized as homogeneous or combined, where homogeneous has the same strength classes throughout the entire cross-section and combined has varying strength classes across the cross-section. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av grundläggningsmetod, kantbalkar utförda med glas, polystyren och korslimmat-trä.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Eliasson; Olle Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Carbon dioxide emissions; small house; foundations; crosslaminated wood; ultimate limit state; Serviceability limit state; shear force; core boundary; U-Value; 2:1 load distribution; elasticity theory; hooks law; strain; Koldioxidutsläpp; småhus; grundfundament; korslimmat-trä; brottgränstillstånd; bruksgränstillstånd; skjuvkraft; kärngräns; U-värde; 2:1 lastfördelning; elasticitetsteori; Hookes lag; töjning;

  Sammanfattning : Byggbranschen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, och det är därför viktigt att utforska hållbara material för att minska påverkan. Studien fokuserar på grundfundament för mindre trähus i Sverige, där betong i platta på mark ersätts med korslimmat trä (KLT) för att reducera klimatpåverkan. LÄS MER