Sökning: "time-space compression"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden time-space compression.

 1. 1. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 2. 2. Allt som är fast förflyktigas - En berättelse om förorten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hannah Wadman; [2012]
  Nyckelord :capitalism; crisis of representation; Malmö; modernity; miljonprogrammet; Rosengård; segregation; time-space compression; uneven development; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to from a Marxist approach explore the function of the modernistic housing projects in the neoliberal economy. Through a case study of the area Herrgården in Rosengård, Malmö and the ongoing city development strategy områdesprogrammet I look at the areas origins and development. LÄS MER