Sökning: "time-specific"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet time-specific.

 1. 1. The Case Studies of Bangladesh Ready made Garments: Supplier Sustainable Practices for International Market : A Multiple Case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mousumi Das; Mohammad Shafiquzzaman; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; supplier; Environmental; Social; Developing countries;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the overview of sustainability in apparel manufacturing industry and why environmentally and socially sustainable practices are being adopted by developing country suppliers and how the implementation process is both hindered and enabled. Currently the worldwide survival of the apparel industry is the main significant question. LÄS MER

 2. 2. Musikvideor inom konstvetenskaplig tolkning II : Med fokus på jämförande analyser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östberg; [2020]
  Nyckelord :Music videos; Popular culture; Analysis; Anne D Alleva; Roland Barthes; Diffraction: Objects; Wang Xin; PUSS; Joy M Batha; Musikvideo; Populärkultur; Analysschema; Anne D Alleva; Roland Barthes; Diffraction: Objects; Wang Xin; PUSS; Joy M Batha;

  Sammanfattning : This essay starts out in the world of art science looking out through the glasses of Anne D’Allevas analysis of performance and videoart, digital art and Roland Bathes Semiotics. By using Meta narratives and Popular culture we will examine how one music video and one video artwork lives in the same sphere. LÄS MER

 3. 3. The Nexus of Financial Development and Economic Growth - Impact on property prices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Sandgren; [2018]
  Nyckelord :Economic growth; financial development; debt; panel data analysis; common correlated effects CCE ; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the negative effects generated from the nexus of financial development and economic growth. Through recent years have the financial sector escalated in ‘speed’ due to the high levels of financial integration which have in turn caused an effect of ‘too much finance’. LÄS MER

 4. 4. Integration av utrikes födda i samhället och i politiken : En empirisk studie av Sveriges kommuner mandatperioderna 1994–2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Integration; representation; arbetsmarknadsintegration; utrikesfödda; kommunfullmäktige; kommuner;

  Sammanfattning : By examining if the proportion of foreign born representatives – in Swedish municipal councils – connects to the integration of the same group in society, this paper tests the theoretical notion that it matters who the representatives are. Briefly, the hypothesis is inspired by Anne Phillips’ thought that political interests and priorities can derive from people’s experiences. LÄS MER

 5. 5. Ett – två – oj, oj jättemånga! : En studie i förskoleklass om tidiga insatser i matematik med fokus på taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Christine Shrives; Charlotte Fransson; [2017]
  Nyckelord :Mathematics; number sense; intervention; intensive tuition; preschool class; matematik; taluppfattning; intervention; intensivundervisning; förskoleklass;

  Sammanfattning : En god taluppfattning är grundläggande för förståelse i matematik. Forskning (Lundberg & Sterner, 2009; Sayers, Andrews & Björklund Boistrup, 2016) visar på hur viktig barns tidiga matematiska kunnande är för goda skolframgångar i matematik i grundskolan samt att tidiga insatser i matematikundervisningen verkar främjande för elevers matematiska utveckling. LÄS MER