Sökning: "times"

Visar resultat 6 - 10 av 7387 uppsatser innehållade ordet times.

 1. 6. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 7. Deep learning exotic derivatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
  Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

  Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER

 3. 8. Gone with the Crises? : A Case Study on Aid Flows in Sweden, the United States and the United Kingdom in Times of Crises

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Andersson; Lydia Malm; [2021]
  Nyckelord :crises; foreign aid; ODA; donor countries; COVID-19 pandemic; Nordic crisis; global crisis of 2008; Sweden; the United States; the United Kingdom;

  Sammanfattning : Determining whether great crises in donor countries, such as the contemporary COVID-19 pandemic, alter foreign aid allotment represents an urgent research problem. This thesis aims to disentangle if and how aid is increased, reduced or remained the same during crises. LÄS MER

 4. 9. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Edvin Billman; Elnaz Ashkriz; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapist; primary care; intimate partner violence; qualitative method;

  Sammanfattning : Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) klassar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Även om både män och kvinnor är utsatta så är det främst kvinnor som utsätts för den här typen av våld och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är kvinnor nästan tre gånger mer utsatta än män. LÄS MER

 5. 10. Upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede : Ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Morell; Isabelle Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :cancer disease; nurses experiences; palliative care.;

  Sammanfattning : Background: Patients with cancer who are cared for at the end of life and theirrelatives wish that the last times they have will be good. Research shows that the presence ofnurses is crucial for the patients’ experience of being cared for at the end of life. LÄS MER