Sökning: "timesavings"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet timesavings.

 1. 1. Clinical evaluation of atlas based segmentation for radiotherapy of prostate tumours

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Christoffer Granberg; [2011]
  Nyckelord :segmentation; registration; radiotherapy; atlas;

  Sammanfattning : Abstract  BackgroundSemi-automated segmentation using deformable registration of atlases consisting of pre-segmented patient images can facilitate the tedious task of delineating structures and organs in patients subjected to radiotherapy planning. However, a generic atlas based on a single patient may not function well enough due to the anatomical variation between patients. LÄS MER

 2. 2. Flygbilder och fotogrammetriprogramvaran PI-3000 som alternativ vid 3D-modellering för volymberäkning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Christian Billinger; Johan Backeborn; [2008]
  Nyckelord :Microdrone; PI-3000; 3D-modellering;

  Sammanfattning : Projektet har med uppdrag av WSP utförts i syfte att testa och utvärdera ett nytt tillvägagångssätt för volymbestämning av vanligtvis terrestert inmätta objekt. Det nya konceptet innebär att med hjälp av fotogrammetriprogramvaran PI-3000 och, på lämpligt sätt, insamlat digitalt flygbildsmaterial utföra volymbestämningar på objekt av intresse. LÄS MER

 3. 3. Telemedicin som stödtjänst : Vårdprocessen ÖAK-2004, för övre abdominell kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Nebebyu Baheru; Alireza Malakuti Tehrani; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Telemedicine; profitability; expenses savings; timesavings; upper abdominal surgery; investment.; Företagsekonomi; Telemedicin; lönsamhet; kostnadsbesparingar; tidsbesparingar; övre abdominell kirurgi; investering.;

  Sammanfattning : Sweden’s health care is continuously subjected to economical cutbacks, which results in enormous workloads. To prevent problems that arise in these situations, it is of great importance to take measures to increase the efficiency of the working process. LÄS MER