Sökning: "timmer"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet timmer.

 1. 1. Att lyfta en klockstapel. En studie av en hantverkares arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Fondin; [2019-06-05]
  Nyckelord :Cultural Heritage; campanile; timber frame; lift; 3D model; klockstapel; byggnadsvård; timmerman; timmer; yft;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 3. 3. Led till Vasaskeppets nya stöttning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet.Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock tillsammans med vissa sidostöd. LÄS MER

 4. 4. GATA-Assistenten – En konceptvalidering av röststyrning i GATA

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Markus Yürek; [2019]
  Nyckelord :Voice control; AI; Proof-of-Concept; Safety; Röststyrning; AI; Proof-of-Concept; Säkerhet;

  Sammanfattning : GATA is a web-application used by truckdrivers transporting timber from assigned pick-up places in the forest to specific receiving locations. GATA is used to facilitate and ease the navigation, communication and planning behind each delivery. This create situations where GATA needs to be used while driving, this is both dangerous and illegal. LÄS MER

 5. 5. Kanalisering och restaurering av vattendrag och dess påverkan på mossamhällen i strandzonen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carola Knudsen; [2019]
  Nyckelord :Bryophytes; liverworths; mosses; channelization; restoration; stream ecosystem; bryophyte communities; riparian zone; Mossa; mossor; kanaliserade vattendrag; restaurering; mossamhällen; sötvattensekosystem; levermossor; strandzonen;

  Sammanfattning : In the 1850s when the timber floating began in Sweden many streams were channelized, which meant that the streams were straightened out, side channels were closed, and stones, trees and boulders were moved out to the banks of the streams. These measures altered the morphology of the streams, causing impediments to water moving in from the stream to the riparian zone, and reduced flooding frequency. LÄS MER