Sökning: "timmerman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet timmerman.

 1. 1. Att lyfta en klockstapel. En studie av en hantverkares arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Fondin; [2019-06-05]
  Nyckelord :Cultural Heritage; campanile; timber frame; lift; 3D model; klockstapel; byggnadsvård; timmerman; timmer; yft;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Modeling of non-maturing deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Stavrén; Nikita Domin; [2019]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; replicating portfolio; risk management; risk analysis; econometric anaylsis; non-maturing deposits; SARIMA; Random forest regression; EBA; BCBS; Finansiell matematik; tidsserieanalys; replikeringsportfölj; riskhantering; riskanalys; Ekonometrisk analys; Icke-tidsbunden inlåning; ARIMA; SARIMA; SARIMAX; Random Forest Regression; EBA; BCBS;

  Sammanfattning : The interest in modeling non-maturing deposits has skyrocketed ever since thefinancial crisis 2008. Not only from a regulatory and legislative perspective,but also from an investment and funding perspective.Modeling of non-maturing deposits is a very broad subject. LÄS MER

 3. 3. Uthuggning för halvsulningar i liggtimmerhus. Metoder och erfarenheter hos aktiva hantverkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Axel Toftgård; [2018-06-19]
  Nyckelord :Log repair; log house; timber house; carpenter; halvsulningar; kvartslagningar; partiella ilagningar; timmerlagningar; timmerhus; timmerstommar; liggtimmer; timmerman; byggnadsvård;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Lyft av liggtimmerhus. Timmermannens erfarenheter och metoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Joacim Hedman; [2017-07-03]
  Nyckelord :jack; jacking; lifting; loghouse; timberhouse; carpenter; domkraft; lyft; frilägga; timmerman; timmerhus; timmerstomme; liggtimmer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp.... LÄS MER

 5. 5. Neck ultrasound as a diagnostic method of cervical lymph node metastasis in patients with Head and Neck squamous cell carcinoma

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Alexandra Timmerman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER