Sökning: "tina lindström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tina lindström.

 1. 1. Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Lindström; Tina Selling; [2016]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; sjuksköterska; patient; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult for the patient to realize how serious the condition is. LÄS MER

 2. 2. Flens stadskärna : gestaltningsprogram för Flens stadskärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Lindström; Tina Vagner; [2015]
  Nyckelord :gestaltningsprogram; Flen; stadskärna; gestaltning; centrumutveckling; stadsmiljöprogram; identitet; attraktivitet; trygghet; orienterbarhet; stadsutveckling; stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att utveckla ett gestaltningsprogram för Flens stadskärna och därigenom skapa en stad med bättre orienterbarhet, tillgänglighet, trygghet och med förstärkt identitet. Ett gestaltningsprogram har gestaltande avsikter och är en samling riktlinjer som används inom arkitektur, stadsbyggnad samt infrastruktur för att skapa en sammanhållen stadsmiljö (Tornberg 2008). LÄS MER

 3. 3. Den orena revisionsberättelsen : orsaker och effekter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lisa Andersson; Tina Edsvik; [2006]
  Nyckelord :Revision; revisionsberättelse; oren revisionsberättelse; revisorer;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbete i företagsekonomi, Södertörns HögskolaRevision, C-nivå, VT 2006Författare: Lisa Andersson och Tina EdsvikHandledare: Bengt LindströmTitel: Den orena revisionsberättelsen – orsaker och effekterBakgrund och problem: Revisionsberättelsen ses som en kvalitetsstämpel för ett företag och en oren sådan är något mycket allvarligt för de flesta av ett företags intressenter. Tidigare forskning påstår att 50 procent av de företag som fått en oren revisionsberättelse går i konkurs inom fem år. LÄS MER