Sökning: "tina vilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tina vilhelmsson.

 1. 1. Det goda handledningssamtalet och dess konsekvenser : - en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Vilhelmsson; Jeanette Jinnestrand; [2019]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; handledning i skolmiljö; lärare förskollärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på pedagogisk handledning och hur handledning ska vara beskaffad för att kännas meningsfull. Metoden som används i studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett genom fyra fokusgruppsintervjuer, två grupper med specialpedagoger och två grupper med lärare/förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Alla får vara med! : En undersökning om ungdomars delaktighet i biblioteksverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tina Vilhelmsson; Rebecka Elofsson; [2017]
  Nyckelord :Positive Youth Development; Ungdomar; Delaktighet; Evenemang; Bibliotek; Lokaler; Vuxna; PYD;

  Sammanfattning : Public libraries have begun to realize that they must try to develop the youth department, youth participation, and event planning in order to create an attractive meeting place youths can see as a resource in their lives. Librarians have also begun to realize that the youth department needs more space than it had before and preferably to not integrate youths with children, because youths would like to be seen as individuals and developing adults. LÄS MER

 3. 3. What about the law? - A case study of the protective structures concerning young girls sexual and reproductive health and rights in Mbarara, Uganda.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tina Vilhelmsson; [2005]
  Nyckelord :Implementation; law; protective structures; Uganda; sexual health; Humanities; Humaniora; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A case study done in Mbarara, Uganda, investigating to what extent the law about defilement is implemented. Included in the study is also a survey presenting the existing protective structures for young girls in Mbarara who have been subjected for defilement. LÄS MER