Sökning: "tinnitus"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet tinnitus.

 1. 1. Vikten av att vänja sig: en kvalitativ studie om yrkesverksamma musikers upplevelser av tinnitus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Castelius; Hugo Gerlach; [2020]
  Nyckelord :tinnitus; hyperakusi; musiker; hörsel; otologi; psykisk ohälsa; hälsa bland musiker; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa en fördjupad och nyanserad bild av hur yrkesverksamma musiker uppfattar och känner inför tinnitus som fenomen, och de potentiella konsekvenser som tinnitus skulle kunna ha i olika aspekter av livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta professionella musiker. LÄS MER

 2. 2. ATT KÄMPA I DET TYSTA FASTÄN DET ALDRIG ÄR TYST En enkätundersökning om vuxnas erfarenheter av att söka vård för tinnitus via vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Karlberg; Malin Palmblad; [2019-06-14]
  Nyckelord :Tinnitus; Vårdcentral; Tinnitusvård; Patienter; Upplevelse; Bemötande; Enkät; Primary Care Unit; Tinnitus healthcare; Patients; Experiences; Treatment; Survey;

  Sammanfattning : Background: There are large variations in access to different interventions for individualswith tinnitus in Sweden. Several international studies indicate that patients seeking care fortinnitus are often dissatisfied with the treatment provided by healthcare providers. LÄS MER

 3. 3. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 4. 4. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 5. 5. Flygtrafikbuller i hemmiljö : En enkätundersökning om besvärsupplevelser och hälsa i relation till flygbuller för boende kring Linköping City Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Lindeler; [2019]
  Nyckelord :Air traffic noise; air traffic; noise; health; health effects; hearing loss; disturbance; sleep disorder; high blood pressure; tinnitus; clogged ear; Flygtrafikbuller; flygtrafik; buller; hälsa; hälsoeffekter; nedsatt hörsel; störning; sömnstörning; högt blodtryck; tinnitus; lock för öronen;

  Sammanfattning : Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. LÄS MER