Sökning: "tintin"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet tintin.

 1. 1. An investigative study of how to utilize a smart mirror with user focus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för designvetenskaper

  Författare :Astri Magnussen; Tintin Boghammar; [2019]
  Nyckelord :Smart mirror; magic mirror; interactive mirror; personalized mirror.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the tech industry evolves in a rapidly increasing pace, every other company tries to keep up with the pace of development by adapting advanced systems. Users are getting more and more comfortable with smart objects which are constantly connected with the intention of improving the life of every person. LÄS MER

 2. 2. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. The Swedish Housing Market: An Analysis of Contributing Factors on the Sales Price : With Discussion on the Amortization Requirement’s Effects

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Tintin Claesson; Veronica Ehrström Eklöf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to find the impact of different factors on the sales price of one bedroom apartments in Stockholm. Further, an analysis follows discussing the repercussions that the amortization requirement has had on the sales price. The stated problem have been highly discussed, as many depend on the housing market. LÄS MER

 4. 4. En hårfin skillnad mellan urval och censur : En analys av censurdebatten 2012 angående Tintin i Kongo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Lundberg; Josefine Norin; [2018]
  Nyckelord :Tintin in the Congos; censorship; Agenda setting theory; framing theory; literary science; journalism; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; Tintin i Kongo; censur; dagordningsteori; gestaltningsteori; litteraturvetenskap; journalistik; textanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen har varit att analysera censurdebatten kring Tintin i Kongo från 2012. Med utgångspunkt från argumentet att barn måste skyddas från kontroversiell litteratur har vi framför allt varit intresserade av att förstå hur nyanser av debatten skapats genom den argumentation och det språkbruk som debattörerna har använt sig av. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, svåra samtal : En studie om chefers uppfattning om svåra samtal kopplat mot utbildning och erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Tintin Franzén; Johan Sahlberg; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Svåra samtal; Kommunikation; Känslor; Erfarenhet; Oro; Utbildning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i samband med ett svårt samtal. Vi kommer även att undersöka hur deras utbildning och erfarenhet påverkar hanterandet av svåra samtal. LÄS MER