Sökning: "tintin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet tintin.

 1. 1. The Swedish Housing Market: An Analysis of Contributing Factors on the Sales Price : With Discussion on the Amortization Requirement’s Effects

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Tintin Claesson; Veronica Ehrström Eklöf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to find the impact of different factors on the sales price of one bedroom apartments in Stockholm. Further, an analysis follows discussing the repercussions that the amortization requirement has had on the sales price. The stated problem have been highly discussed, as many depend on the housing market. LÄS MER

 2. 2. Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin : Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christian Egelström; [2018]
  Nyckelord :Tecknade serier; serieböcker; ledarskap; diktatur; icke-demokratiska uttryck; förtryck; Tintin; Hergé; Michael F. Scholz;

  Sammanfattning : Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. LÄS MER

 3. 3. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. "Snatteranka och mulåsna!" – En jämförelse av kapten Haddocks kraftuttryck i översättningarna av Det hemliga vapnet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josephine Johansson; [2015-08-05]
  Nyckelord :kraftuttryck; översättning; stilfigur; Haddock; Hergé;

  Sammanfattning : Specialarbete, NS1301 15 hpÄmne: Nordiska SpråkTermin: vt 2015Handledare: Karin Helgesson.... LÄS MER

 5. 5. "Man får arbeta med det som finns" : en studie kring barnbibliotekariers förutsättningar för att arbeta normkritiskt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper; Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Therese Lindmark; Helén Jeppsson; [2015]
  Nyckelord :norm critics; queer; identification; children librarian; literature; promoting books; norm creativity; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the norm-critical awareness among children librarians in Swedish public libraries and how the practical everyday work with current literature for children function with this awareness. By adopting a norm-critical approach you have the ability to observe the different types of norms that you can find among us and that effects the way we see the world. LÄS MER