Sökning: "tiobasmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tiobasmaterial.

 1. 1. Räkna med mig! : En systematisk litteraturstudie om styrkor och svagheter med konkret material i matematikundervisning och inom taluppfattning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Frida Johansson; Jenny Hellner; [2020]
  Nyckelord :Konkret material; matematikundervisning; taluppfattning; styrkor; svagheter.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på konkret material i matematikundervisning och inom taluppfattning. Syftet med studien är att beskriva vad forskning anser är av vikt vid användandet av konkret material i matematikundervisningen och inom taluppfattning. LÄS MER

 2. 2. Är pengar fortfarande användbart som konkret material? : En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Ellqvist; [2019]
  Nyckelord :addition; konkret material; pengar; subtraktion; tiobasmaterial; årskurs 1;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla subtraktionsstrategier med hjälp av tiobasmaterial : En kvalitativ studie om hur elever väljer att använda sig av utvalt laborativt material för att lösa subtraktionsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Arnesson; [2017]
  Nyckelord :Laborativt material; subtraktionsuppgifter; matematiska strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur eleverna använder sig av utvalt laborativt material vid arbete med subtraktionsuppgifter. Studien har fokuserat på att ta reda på vad eleverna väljer att använda sig av för strategier för att lösa subtraktionsuppgifterna och deras upplevelser av att lösa uppgifterna med utvalt material. LÄS MER

 4. 4. Hur lärare använder sig av Guldmaterialet som metod i undervisningen av positionssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Malin Lindahl; [2013]
  Nyckelord :laborativ matematik; montessorimaterial; tiobasmaterial;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur lärare uppfattar att arbetet med Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet. Syftet med arbetet är att skapa kunskap om hur guldmaterialet kan användas för att undervisa om positionssystemet i förskoleklass till klass 3. LÄS MER

 5. 5. "82-7, ja då kan man ju inte räkna mellanrummet" : En intervjustudie om elevers svårigheter med taluppfattning i årskurs 3-5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Petra Wennerberg; [2012]
  Nyckelord :Taluppfattning; additions- och subtraktionsstrategier; number sense; konkret material; matematiksvårigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra några elevers svårigheter när det gäller de centrala aspekterna i grundläggande taluppfattning, med fokus på addition och subtraktion. Studien grundar sig på 13 intervjuer med elever i årskurs 3-5. LÄS MER