Sökning: "tips om c"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden tips om c.

 1. 1. Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Janlow; [2019]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; arbetstrivsel; lönemodell; provision; real estate agents; work satisfaction; compensation model; commission;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskapFörfattare: Caroline JanlowHandledare: Mikael OttossonDatum: 2019 - januariSyfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som har betydelse för att fastighetsmäklare stannar kvar i sitt yrke.Metod: Jag har använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning samt en djupgående telefonintervju. LÄS MER

 2. 2. ”Vi kan lära oss av varandra och få tips” : En undersökning om hur texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever ger respons till varandra och om elevers attityd till kamratrespons.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marlene Berg; Madeleine Lygnestad; [2019]
  Nyckelord :Attityd; kamratrespons; skrivutveckling; texttriangeln;

  Sammanfattning : På de nationella proven i årskurs 6, presterar eleverna sämst på delprov C, där de testas på sin skriftliga förmåga. Tidigare forskning visar att elever är vana vid att få summativ respons istället för formativ respons samt att elever saknar kunskaper om hur användbar respons ges. LÄS MER

 3. 3. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 4. 4. Autentiskt ledarskap : för engagemang och arbetstillfredsställelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Blomgren; Mindy von Berlepsch; [2015]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; ledarskap; positivt klimat; engagemang; arbetstillfredsställelse; medarbetare.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Autentiskt Ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren. Handledare: Pär Vilhelmsson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi & Maria Fregidou-Malama. Datum: 2015 – Maj. LÄS MER

 5. 5. Vi vet vem du borde vara : En studie över Veckorevyns självhjälpsjournalistik på 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aino Oxblod; Emilia Rosengård; [2015]
  Nyckelord :Identitet; självhjälp; tips; tjejtidning; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen undersöker hur tjejtidningen Veckorevyns självhjälpsjournalistik har sett ut och förändrats under perioden 2005–2014. Undersökningen har gjorts genom att analysera hur Veckorevyns artiklar med tips och råd – i uppsatsen kallat självhjälpsartiklar – har sett ut och utvecklats de senaste tio åren. LÄS MER