Sökning: "tips till examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden tips till examensarbete.

 1. 1. Gilla, dela och kommentera: : En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Fagerström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kommunikation; företagskommunikation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Standard and geographical dispersion : A study at the Swedish Defence Materiel Administration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Standard; Standardization; Standard work; Centralized standards; Production Systems; Lean; Standard; Standardiserat arbetssätt; Standardisering; Centraliserade standarder; Produktionssystem; Lean;

  Sammanfattning : This is the project report for the master thesis project in Industrial design engineering at Luleå University of Technology. The project spanned from January to June 2018. The project took place at the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) in the sub-division FSV MarkV. LÄS MER

 3. 3. Skateboard urbanism : an exploration of skateboarding as an integrated part of public space

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Angner; [2017]
  Nyckelord :Skateboard urbanism; Skateboard infrastructure; skatepark; skateboard;

  Sammanfattning : Skateboarding is a practice that happens both in dedicated skateparks and in the public places of the city; two very different types of environments. While skateboarding in skateparks rarely poses problems due to their purpose-designed nature, skateboarding in the shared spaces of the city has not generally been encouraged and is often designed against. LÄS MER

 4. 4. Skyddsvärda träd på Söderåsens Golfklubb

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Kajsa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. LÄS MER

 5. 5. En undersökning om undervisning i läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Britta Unosson; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; boksamtal; samtal; läromedel; lärare; undervisning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar hur begreppet läsförståelse framställs i vald forskning och litteratur med fokus på hur undervisning i området kan utformas för att öka elevers läsförståelse. I arbetet analyseras både boksamtal och läromedlet Läsförståelse för att se hur läsförståelse övas i dem. LÄS MER