Sökning: "tips till examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden tips till examensarbete.

 1. 1. Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Jonsson; Gabriel-Johan Saliba; [2019]
  Nyckelord :eWOM; trust; brand awareness; WOM; credibility; anonymity.; eWOM; tillit; brand awareness; WOM; trovärdighet; anonymitet.;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsson och Gabriel-Johan Saliba Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: Juni 2019 Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM och tillit är starkare än relationen mellan brand awareness och tillit.  Metod: I denna studie har vi använt en kvantitativ metod och en webbaserad enkätundersökning för att bekräfta eller förkasta våra fyra hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamhet och startup-företag : En designprocess och fallstudie i samarbete med Movexum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Madelené Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Startup; Inkubator; Hållbarhet; Systematiskt arbetssätt; Designprocess; Fallstudie; Forskning om Design; Guidemanual;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två övergripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta barns perspektiv och motverka kränkningar : ett arbetsmaterial som stöd för förbättrad kommunikation och ökat samarbete i arbetslagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rudenmo; Tina Wernersson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmaterial; barns perspektiv; förskola; kollegialt lärande; kommunikation; kränkande behandling; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där barnen ses som kompetenta medmänniskor som har egna rättigheter. Att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen vardag är någonting som uttrycks i förskolans styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Gilla, dela och kommentera: : En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Fagerström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kommunikation; företagskommunikation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Standard and geographical dispersion : A study at the Swedish Defence Materiel Administration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Standard; Standardization; Standard work; Centralized standards; Production Systems; Lean; Standard; Standardiserat arbetssätt; Standardisering; Centraliserade standarder; Produktionssystem; Lean;

  Sammanfattning : This is the project report for the master thesis project in Industrial design engineering at Luleå University of Technology. The project spanned from January to June 2018. The project took place at the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) in the sub-division FSV MarkV. LÄS MER