Sökning: "titanic historiebruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden titanic historiebruk.

 1. 1. Barns uppfattning av historiebruk i skönlitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Alexandra Eljin; [2014]
  Nyckelord :Historiebruk; historiemedvetande; läsintresse; textval; elevers läsning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka historiebruk barnförfattare använder sig av när de skriver om historia och att ta reda på vilket historiebruk barnen uppfattar i skönlitterära böcker samt vilka historiska aspekter i skönlitteraturen som barn intresserar sig för. Målet är att bli medveten om det finns ett specifikt historiebruk som lockar barn att läsa skönlitterära böcker med historiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. 100 år på havets botten : En jämförande tidningsstudie om minnet av Titanickatastrofen 1912

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emmy Petersson; [2014]
  Nyckelord :Titanic; historiebruk; historiemedvetande; konstgjort minne;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to see how the centenary of the Titanic disaster is observed in the cities Belfast, Southampton and Halifax. It also contains a Swedish perspective to the event. There is a part of the thesis which is focused on an analysis of what memorials and memories mean to the disaster and the survival of the very same. LÄS MER